תיאור

פאה באורך מדיום בעלת תספורת מאוד מדורגת. קשה להאמין שזו פאה אודות לשיער הדק והעיצוב המיוחד.

פרטים