גולדן קלאופטרה

קלאופטרה 2

קלאופטרה

גולדן שורט

גולדן שורט קט

גולדן 1 לנגס 2

גולדן 1 לנגס

גולדן מדיום

גולדן לונג 2

גולדן לונג